Ontdek ons Speelparadijs. Naast C&A op -1 in Corio Center kun je gratis komen spelen op de volgende dagen:

 • zaterdag 2 oktober
 • zondag 3 oktober
 • zaterdag 23 oktober
 • zondag 24 oktober
 • dinsdag 26 oktober (herfstvakantie)
 • donderdag 28 oktober (herfstvakantie)

Van harte welkom bij Speelparadijs Corio Center!

Voor het speelplezier en veiligheid van de bezoekers hanteren wij onderstaande huisregels. Bij vragen kunt u altijd terecht bij een van onze medewerkers.

 • Uw bezoek aan Speelparadijs Corio Center, het spelen en het gebruik van de toestellen en faciliteiten is geheel voor eigen risico.
 • Het Speelparadijs, Corio Center, en haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan, of verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen.
 • Personeel/vrijwilligers van het Speelparadijs Corio Center mag meegebrachte tassen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of gevaarlijke materialen niet toegestaan. Bij twijfel maakt de dienstdoende leidinggevende besluit over de inhoud.
 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouder/verzorger spelen in het Speelparadijs. (tenminste 18 jaar)
 • Kinderen ouder dan 12 jaar mogen zonder begeleiding in het Speelparadijs, indien ze geen overlast veroorzaken voor de andere (jongere) kinderen.
 • Speelparadijs Corio Center is géén kinderdagverblijf. Entree is alleen toegestaan onder begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar).
 • Ouders/begeleiders dienen erop toe te zien dat de kinderen zich houden aan de instructies en reglementen.
 • Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het bestuur, toezichthouder(s) of vrijwilliger(s) van het Speelparadijs.
 • Speelparadijs Corio Center en haar toezichthouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Het kan zijn dat er voor promotionele doeleinden foto’s en/of video’s worden gemaakt voor online en offline publicaties. Bij betreding van het Speelparadijs Corio Center geeft u toestemming dat wij u en uw kind(eren) incl. aanhang mogen fotograferen. Bij bezwaar, geef dit direct aan bij de organisatie.
 • Schelden, slaan, spugen, pesten, roddelen of ander negatief gedrag is in het Speelparadijs niet gewenst. Hiertegen zal ook worden opgetreden en leidt tot directe verwijdering.
 • Verpakking en ander afval moeten in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.
 • Ieder kind is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, mits de toestellen gebruikt worden op de manier waarvoor ze bestemd zijn.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan (m.u.v. blindengeleidehonden)

Vanzelfsprekend is in Speelparadijs Corio Center alcoholmisbruik en gebruik van soft- en/of harddrugs overal verboden; is verbaal of lichamelijk geweld en zijn (on)gewenste intimiteiten niet toegestaan; en wordt bij diefstal of een ander strafbaar feit altijd aangifte gedaan.